(08) 3872 5234 - 0915 897 975
3
Th4

10 bước để bạn thành công trong buổi thảo luận nhóm tiếng Anh p3

  10 bước để bạn thành công trong buổi thảo luận nhóm tiếng Anh p3

  Học một số cấu trúc hữu ích (Learn some useful phrases)
  Có một số cấu trúc hữu ích bạn có thể “bỏ túi” cho những giờ thảo luận nhóm.

  Ví dụ:

  Agreeing: You’re absolutely right about that. (Diễn tả sự đồng ý: Về quan điểm này thì bạn hoàn toàn đúng).

  Disagreeing: I’m sorry, I don’t see it that way at all. (Diễn tả sự không đồng ý: Mình xin lỗi, mình thấy cách đó không phải là cách hay).

  Interrupting: Sorry, do you mind if I say something here? (Ngắt lời: Xin lỗi, cho mình ngắt lời ở đây được không?)

  Dealing with interruptions: Could I just finish what I’m saying? (Úng phó khi bị ngắt lời: Cho mình nói nốt được không?)

  Asking for an explanation: Would you mind telling us what exactly you mean by that? (Muốn người khác giải thích: Bạn có thể vui lòng giải thích chính xác ý của bạn là gì?)

  Asking for more information: Would you mind saying a little bit more about that? (Hỏi thông tin: Bạn có thể nói rõ hơn về vấn đề đó được không?).

  Adding more information: Another point I’d like to make is… There are many more phrases you can learn and use to help you feel more confident in discussions. (Thêm thông tin: Một điểm nữa mà mình muốn trình bày là….)

  Hãy lịch sự! (Be polite!)
  Hai từ “argue” và “discuss” trong tiếng Anh mang ý nghĩa khác nhau. Các bạn nên nhớ đây là buổi “thảo luận” chứ không phải là “tranh luận”, nhiều người tỏ thái độ tức giận hay cư xử một cách thô lỗ thậm chí quát tháo hay hùng hổ khi thảo luận. Bạn cần phải hết sức bình tĩnh (stay calm) và lịch sự (polite), thậm chí cho dù bạn có rất nhiều ý tưởng về chủ đề đang được thảo luận, hãy sử dụng những từ mang tính chất lịch sự và tôn trọng như: please, thank you, I’d like to… May I…? Would you mind…?