(08) 3872 5234 - 0915 897 975
3
Th4

10 bước để bạn thành công trong buổi thảo luận nhóm tiếng Anh p2

  10 bước để bạn thành công trong buổi thảo luận nhóm tiếng Anh p2

  Đừng tỏ ra mình vượt trội (Don’t dominate)
  Nhiều người thường có ý nghĩ sai lầm rằng phải nói thật nhiều thì mới tỏ ra là mình góp sức cho buổi thảo luận hiệu quả. Thực tế, không phải vậy. Bạn nên nhớ chất lượng quan trọng hơn nhiều so với số lượng (quality is more important than quantity): nói cách khác, bạn nói gì quan trọng hơn là bạn nói bao nhiêu (what you say is often much more important than how much you say). Nếu bạn cho người khác cơ hội để nói lên ý tưởng của họ, và sau đó bạn sẽ đánh giá ý tưởng đó một cách lịch sự và thông minh (respond with a polite, intelligent comment), bạn sẽ nhận lại được sự tôn trọng từ phía các thành viên khác.

  Tôn trọng (respect)
  Đây cũng là một kỹ năng quan trọng và cần thiết cho quá trình làm việc nhóm. Là một thành viên trong nhóm bạn cần tôn trọng ý kiến của những người cộng sự thông qua việc động viên, giúp đỡ và cùng nhau thực hiện kế hoạch đã đề ra. Hơn thế nữa, bạn phải hiểu rằng chỉ khi bạn biết tôn trọng ý kiến của người khác thì họ mới tôn trọng ý kiến của bạn. Chẳng hạn nếu một thành viên đưa ra một ý tưởng thì những người còn lại cần xem xét, đánh giá một cách nghiêm túc về khả năng thực hiện ý tưởng đó, có như thế thì buổi thảo luận nhóm mới thực sự hữu ích và đạt được hiệu quả.

  Dự phòng những ý tưởng (Back up your points)
  Nếu bạn đưa ra một ý tưởng về chủ điểm đang được thảo luận, có thể các thành viên khác sẽ yêu cầu bạn phải giải thích về ý tưởng đó. Bạn có thể bảo vệ ý tưởng (support your idea) của mình bằng nhiều cách: đưa ra các thông tin (providing facts), các bằng chứng xác thực (statistics) để chứng tỏ được những điểm tối ưu trong ý tưởng của mình, hoặc có thể dẫn ra những nhận định của các chuyên gia (by quoting expert opinion), lấy ví dụ từ những kinh nghiệm của bản thân (by referring to your own experience) hay đơn giản chỉ là giải thích tại sao bạn lại nói vậy (simply by explaining why you said what you said). Hãy chắc chắn bạn đã chuẩn bị thật kỹ để bảo vệ những gì bạn sẽ nói và tránh nói những vấn đề không liên quan (’empty’ points).